Wyszukiwarka ofert pracy:

przytrzymaj CTRL i zaznacz więcej
Baner reklamowy
Aktualności


icon Broszura MPIPS - Jak bezpiecznie wyjechać zagranicę 2009-02-25, 10:56:38
  MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY poradnik co trzeba wiedzieć, żeby bezpi...
icon Prawo do zasiłku 2009-04-17, 13:11:23
  KTO MA PRAWO DO ZASIŁKU Na zasadach ogólnych: Prawo do zasiłku przysługuje...
icon Bezrobotny - definicje, rejestracja 2009-03-04, 10:47:12
  KTO MOŻE BYĆ BEZROBOTNYM O status osoby bezrobotnej ubiegać się może: 1) obywatel polski zamieszkały w Polsce, poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub in...
icon Zasiłki - okres, wysokość 2009-03-06, 13:09:20
  JAK DŁUGO BEZROBOTNY MOŻE POBIERAĆ ZASIŁEK Zasady ogólne - 6 miesięcy - bezrobotni zamieszkali w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powi...
icon Absolwent 2009-03-04, 10:53:45
  WEJŚCIE NA RYNEK PRACY Ułatwienie startu zawodowego bezrobotnym absolwentom Dla młodzieży start w życie zawodowe ma szczególne znaczenie. To właśnie p...
icon Programy rynku pracy 2009-04-17, 13:25:05
  PROGRAMY RYNKU PRACY Oferta podstawowa W Informatorze prezentowane są następujące programy rynku pracy: · pośrednictwo pracy · poradnic...
icon Ubezpieczenia społeczne 2009-04-26, 11:49:05 news
  Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą.
icon Umowa o pracę 2009-05-05, 23:02:59 news
  PIP Typy umów o pracę Umowy o pracę można zawierać: a) na czas nieokreślony, b) na czas określony, c) na czas wykonania określonej pracy, d) na cz...
icon Wakacje i praca 2009-04-28, 23:55:42 news
  Źródło PIP
icon Wolontariat 2009-04-28, 23:56:28 news
  Źródło PIP
icon Poradnik z prawa pracy dla pracodawcy 2009-04-28, 23:57:15 news
  Źródło PIP
icon Szkolenia BHP 2009-04-28, 23:58:27 news
  Źródło PIP
icon Dostosowanie zakładu pracy do prawa pracy 2009-04-28, 23:59:46 news
  Źródło PIP
icon Legalność zatrudnienia 2009-04-29, 00:01:04 news
  Źródło PIP
icon Czas pracy, wynagrodzenia 2009-05-05, 22:55:49 news
  Źródło PIP Planowanie czasu pracy Na zaczynające się kolejne miesiące lub lata kalendarzowe niektórzy pracodawcy muszą ułożyć grafiki czasu pracy...
icon Ciąża, rodzicielstwo a praca 2009-04-29, 00:03:23 news
  Źródło PIP
icon Równouprawnienie w pracy 2009-04-29, 00:04:21 news
  Źródło PIP
icon Praktyczny poradnik prawa pracy dla pracownika 2009-05-03, 23:54:38 news
  Źródło: PIP
icon Urlopy 2009-05-05, 22:59:02
  Źródło PIP Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uz...
icon Stosunek pracy 2009-05-05, 23:04:52
  Źródło PIP I. Charakter prawny stosunku pracy Zgodnie z art. 22 § 1 kp przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy...
icon Praca w krajach Unii Europejskiej 2009-05-05, 23:22:52
  Źródło PIP Jeśli chcesz podjąć pracę za granicą w jednym z krajów Unii Europejskiej... Pośrednictwem pracy za granicą zajmują się wojewó...
icon Praca we Francji 2009-05-05, 23:57:31
  PRACA WE FRANCJI (Ministerstwo Pracy http://www.travail.gouv.fr/) POBYT I ZATRUDNIENIE ...
icon Praca w Hiszpanii 2009-05-05, 23:57:11
  PRACA W HISZPANII   POBYT I ZATRUDNIENIE Od 1 maja 2006 pracownicy z Polski nie potrzebują zezwolenia na pracę w Hiszpanii. Jeśli pracownik z Polski nie znalaz...
icon Praca w Irlandii 2009-05-05, 23:56:54
  PRACA W IRLANDII Ministerstwo Przedsiębiorczości, Handlu i Pracy: www.entemp.ie POBYT I ZATRUDNIENIE Irlandia podobnie jak Wlk. Brytania otworzyła rynek pracy dla...
icon Praca w Niemczech 2009-05-05, 23:56:37
  PRACA W NIEMCZECH (Informator dla polskich pracowników w Niemczech: www.wirtschaft-polen.de) POBYT I ZATRUDNIENIE W ciągu 7 dni od daty wjazdu należy zgłosi...
icon Praca we Włoszech 2009-05-05, 23:56:21
  PRACA WE WŁOSZECH   POBYT I ZATRUDNIENIE Ponieważ włoski rynek pracy jest otwarty dla polskich pracowników od 1 sierpnia 2006 r., Polacy po trzech miesi...
icon Praca w Belgii 2009-05-05, 23:56:02
  PRACA W BELGII   POBYT I ZATRUDNIENIE W ciągu 8 dni od przyjazdu osoba poszukująca pracy musi zarejestrować swój pobyt w służbie ds. cudzoziemcó...
icon Praca w Holandii 2009-05-05, 23:55:45
  PRACA W HOLANDII   POBYT I ZATRUDNIENIE Od 1 lipca 2007 holenderski rynek pracy został otwarty dla obywateli 8 nowych państw członkowskich, które przyst...
icon Praca w Norwegii 2009-05-05, 23:55:17
  PRACA W NORWEGII   POBYT I ZATRUDNIENIE W Norwegii można szukać pracy przez 6 miesięcy, lecz uprzednio należy zarejestrować się jako osoba poszukująca prac...
icon Palenie w miejscu pracy 2009-05-31, 22:55:01
  Kwestię zorganizowania miejsca przeznaczonego na palarnię reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogóln...
icon Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie roku - urlop proporcjonalny 2009-05-31, 22:58:01
  W takim wypadku pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u danego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy. Ustalając proporc...
icon Umowa o pracę w jezyku angielskim 2009-05-31, 22:59:51
  Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90. poz. 999 ze zm.) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykonywaniu pr...
icon Przeniesienie do innej pracy 2009-05-31, 23:06:26
  Przeniesienie pracownika do innej pracy jest możliwe pod warunkiem spełnienia 3 warunków łącznie, tj.: ...
icon Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony 2009-05-31, 23:08:46
  Umowa zawarta na czas określony może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron (tj. zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika)...
icon Inna strona umowy niż pracodawca 2009-05-31, 23:12:17
  Zawarcie umowy o pracę, na podstawie której pracownik świadczy pracę na rzecz innego podmiotu niż podmiot, z którym zawar...
icon Telepraca 2009-05-31, 23:18:02
  Od 16 października 2007r. obowiązują w Kodeksie pracy nowowprowadzone zapisy o zatrudnianiu pracowników w formie telepracy. Wcześniej ta forma zatrudnienia nie...
icon Molestowanie w miejscu pracy 2009-05-31, 23:24:25 news
  Ciekawy dokument PIP z Wrocławia
icon Dyskryminacja w ogłoszeniach o pracę 2009-11-29, 16:03:20 news
  Dyskryminacja w zatrudnieniu, mobbing w zakładzie pracy – to pojęcia, które od kilku lat robią prawdziwą furorę w doktrynie prawa pracy, orzeczeniach s...
icon Przestój a wynagrodzenie 2010-03-03, 19:25:26
  Przestój dotyczy sytuacji, kiedy pracownik doznał przeszkody w wykonywaniu pracy, uniemożliwiającej świadczenie pracy określonej w umowie. Przyczyny wystąpie...
icon Prawo do trzynastki 2010-03-03, 23:44:55
  Dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwane „trzynastką”, przysługuje pracownikom zatrudnionym w jednostkach sfery budżetowej. Inni pracodawcy mogą dobrowolnie ...
icon Zarobki 2009 2010-03-04, 17:08:59 news
  Mediana całkowitego wynagrodzenia miesięcznego brutto wyniosła w 2009 roku 3 425 PLN – wynika z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń...
icon Telepraca - prawa i obowiązki pracodawcy 2010-03-03, 19:24:51
  Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu p...
icon Praca tymczasowa w UE 2010-03-03, 19:28:06
  Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę w przypadku agencji pracy tymczasowej może zaistnieć już w razie przejęcia składników o charakterze niemateria...
icon Czy licencjat wystarczy? 2010-03-04, 18:21:07 news
  Licencjat nie jest traktowany przez pracodawców jako pełnowartościowe wyższe wykształcenie – tak wynika z "Diagnozy stanu szkolnictwa wyższego w Po...
icon Wypadek w pracy a odpowiedzialność pracodawcy 2010-03-24, 18:14:30 news
  Wypadek w pracy a odpowiedzialność pracodawcy
icon Zmiany w przepisach BHP 2010-03-24, 18:20:05 news
  Zmiany w przepisach BHP


    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV
Agencja Pośrednictwa Pracy "Wakat"
Al. Stanów Zjednoczonych 51/523 A
04-028 Warszawa
tel +48 22 672 70 00

2011 created by ukaszq.com

statystyka przelewy24